Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
34
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Fotoaparatas perjungia informacijos rodymo tipą, kai paspaudžiate M 
mygtuką atkūrimo metu.
Atkūrimo režimas
Standard (Standartinis)
Yra atvaizduojamas nufotografuotas vaizdas 
ir indikatoriai.
Histogram display 
(Histogramos 
atvaizdavimas)
Užfiksuota nuotrauka ir histograma (Ryškumas/RGB) 
yra pasirinkta. Negalimas video atkūrimo metu. 
Detailed information 
display (Išsamios 
informacijos 
atvaizdavimas)
Atvaizduojama detali informacija, kaip ir kada vaizdai 
buvo nufotografuoti. (36 psl.)
No info. display 
(Informacijos 
atvaizdavimas išjungtas)
Išrinktasis vaizdas bus atvaizduojamas.
Kai laikote fotoaparatą vertikaliai
Kai kamera laikoma vertikaliai, 
kol matuojamas šviesumas, nustatymų langas 
rodomas vertikaliai. Keturkrypčio selektoriaus 
kryptis (2345) taip pat keičiasi 
priklausomai nuo fotoaparato padėties. 
Turinį visada atvaizduoti horizantaliai, 
nustatykite [Status Screen] (Būsenos langas) 
[R Set-up 1] (Nustatymas) meniu. (305 psl.) 
[
1234
]
ISO
AUTO
200-1600
HDR
HDR
OFF
OFF
16
M
JPEG
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
11
11
OFF
OFF
ISO AUTO Setting
Adjustment Range
K-5 II_LIT.book  Page 34  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM