Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
358
Priedas
11
Jūs galite išsaugoti GPS padėties informaciją išsaugotą kadre kaip tikslas 
paprastai navigacijai. Iki 38 tikslų gali būti išsaugoma.
1
Atkūrimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Ekrane atsiras atkūrimo režimo paletė.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345) išrinkite 
U
(Save Destination (Išsaugoti tikslą)) ir paspauskite 4 
mygtuką.
Atsiranda vaizdo pasirinkimo ekranas ir GPS vietos informacija 
išsaugoma rodomame vaizde.
Jei ten nėra vaizdų, kur išsaugota GPS vietos informacija, atsiras 
[No image can be processed] (Nėra vaizdo apdorojimui).
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45) išrinkite kadrą su GPS vietos 
informacija, kurią norite nustatyti 
kaip tikslą, ir paspauskite 4 
mygtuką.
Ekrane atsiras [Destination Name] 
(Paskirties pavadinimas) langas.
4
Įveskite išsaugomo tikslo pavadinimą.
Įveskite pavadinimą tokiu pačiu būdu kaip [Copyright Information] 
(Autorinių teisių informacija). Žiūrėkite 4 žingsnį 317 psl.
Gali būti įvesta iki 18 simbolių.
Kai pavadinimas nustatytas, ekrane atsiras tikslo duomenys 
tikslų sąraše.
Rodo atstumą ir kryptį iki tikslo 
(Paprasta navigacija)
Išsaugo tikslą
MENU
100-0001
100-0001
N   36°45.410'
W140°02.000'
OK
OK
Cancel
K-5 II_LIT.book  Page 358  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM