Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
359
Priedas
11
5
Naudokite keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkti norimą vietą 
išsaugojimui tikslų sąraše.
Pasukdami galinį e-diską (S) 
peršokate tarp puslapių.
6
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane atsiras patvirtinimo meniu langas.
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Save] 
(Išsaugoti) ir paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas 3 žingsnyje.
Kartodami nuo 3 iki 7 žingsnių išsaugoti kitiems vaizdams.
8
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Tikslų sąrašo duomenys gali būti išsaugoti SD atminties kortelėje. Išsaugotų 
tikslų sąrašas gali būti keičiamas kompiuteriu. Detaliau žiūrėkite GPS įrenginio 
instrukciją.
MENU
1
2 3 4 5 6 7 8
5/38
Madrid
London
Paris
Amsterdom
Milan
OK
OK
Cancel
Select desired position
in destination list
K-5 II_LIT.book  Page 359  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM