Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
360
Priedas
11
1
[A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[GPS] ir paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [GPS] langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite [Simple Navigation] 
(Paprasta navigacija) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Simple Navigation] 
(Paprasta navigacija) langas.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite [Select Destination] 
(Pasirinkite tikslą) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras tikslo pasirinkimo langas.
4
Paspauskite keturkryptį selektorių (23) norėdami pasirinkti 
tikslą.
Pasukdami galinį e-diską (S) peršokate tarp puslapių.
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Ekrane vėl atsiras langas, kuris buvo atvaizduojamas 3 žingsnyje.
6
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Navigation 
Start] (Kelionės pradžia) ir paspauskite 4 mygtuką.
Esama platuma, ilguma, aukštis, tikslo kryptis, atstumas iki tikslo, 
ir koordinuotas universalus laikas (UTC) rodomi.
Paspauskite užrakto paleidimo mygtuką iki pusės perjungti fotoaparatą 
į fotografavimo režimą.
Navigacijos pradžia
GPS
MENU
1min.
ASTROTRACER (Bulb)
Simple Navigation
Electronic Compass
Calibration
Auto Time Synch.
Positioning Interval
MENU
NewYork
Destination Manager
Select Destination
Simple Navigation
Navigation Start
K-5 II_LIT.book  Page 360  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM