Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
362
Priedas
11
Klaidų pranešimai
Klaidos pranešimas
Aprašymas
Memory card full 
(Atminties kortelė yra užpildyta)
SD atminties kortelė yra užpildyta ir nebus 
galima įrašyti daugiau vaizdų. Įdėkite naują 
SD atminties kortelę arba ištrinkite 
nereikalingus vaizdus. (60 psl., 83 psl.)
Duomenys gali būti išsaugomi, jeigu jūs atliksite 
šiuos veiksmus.
• Failo formatas yra pakeičiamas į JPEG. 
• Pakeičiama JPEG raiška arba JPEG kokybės 
nuostata. (210 psl., 211 psl.)
No image (Nėra vaizdo)
Į SD atminties kortelę nėra įrašyta vaizdų, 
kuriuos pageidaujate atkurti.
This image cannot be displayed 
(Vaizdas negali būti 
atvaizduojamas)
Jūs mėginate atkurti vaizdą, kurio formato 
nepalaiko šis fotoaparatas. Šį vaizdą galima 
atkurti naudojantis kitos markės fotoaparatu 
arba asmeniniu kompiuteriu.
No card in the camera 
(Į fotoaparatą nėra įdėta kortelė)
Į fotoaparatą nėra įdėta SD atminties kortelė. 
Cannot use this card 
(Negalima naudoti šios 
kortelės)
Įdėta SD atminties kortelė nesuderinama 
su fotoaparatu.
Memory card error 
(Atminties kortelės klaida)
Vaizdų fotografavimas ir jų atkūrimas 
neįmanomas, dėl SD atminties kortelės 
problemų. Pamėginkite vaizdus atkurti 
kompiuteryje, tačiau ne su šiuo fotoaparatu.
Card is not formatted 
(Kortelė nėra sužymėta)
Įdėta SD atminties kortelė yra nesužymėta arba 
sužymėta kompiuteriu arba kitu prietaisu, 
nesuderinamu su šiuo fotoaparatu. 
Naudodamiesi šiuo fotoaparatu, sužymėkite 
Card is locked 
(Atminties kortelė užblokuota)
SD kortelė kurią įdėjote yra apsaugota nuo 
duomenų įrašymo. Atrakinkite SD atminties 
The card is electronically 
locked (Kortelė yra 
elektroniškai užblokuota)
SD atminties kortelės apsaugos funkcijos dėka, 
duomenys yra apsaugoti.
K-5 II_LIT.book  Page 362  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM