Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
363
Priedas
11
This image cannot be enlarged 
(Šio vaizdo negalima padidinti)
Jūs norite padidinti vaizdą, kurio negalima 
padidinti.
This image is protected 
(Šis vaizdas yra apsaugotas)
Jūs mėginate ištrinti apsaugotą vaizdą. 
Nuo vaizdo nuimkite apsaugą. (264 psl.)
Battery depleted 
(Baterija išsikrovė)
Baterija išsikrovė. Į fotoaparatą įdėkite įkrautą 
Not enough battery power 
remaining to clean sensor 
(Nepakanka baterijos energijos 
jutiklio valymui)
Atsiranda sensoriaus valymo metu, kai baterija 
baigia išsikrauti. Įdėkite įkrautą bateriją arba 
pasinaudokite (įsigyjamu atskirai) kintamosios 
srovės adapteriu AC. (58 psl.)
Not enough battery remaining 
to activate Pixel Mapping 
(Nepakanka baterijos energijos 
suaktyvinti pikselių žymėjimą)
Atsiranda pikselių žymėjimo metu, kai baterija 
baigia išsikrauti. Pakeiskite pilnai įkrautomis 
baterijomis, arba pasinaudokite AC adapterio 
rinkiniu (įsigyjamas atskirai). (58 psl.)
Image folder cannot be created 
(Negalima sukurti vaizdo 
aplanko)
Yra naudojamas didžiausias aplanko numeris 
(999) ir didžiausias failo numeris (9999) yra 
priskirtas vaizdui ir daugiau vaizdų negalima 
įrašyti į atmintį. Įdėkite naują SD atminties 
kortelę arba sužymėkite atminties kortelę. 
Unable to store image 
(Negalima išsaugoti 
nuotraukos)
Nebus galima įrašyti vaizdo į SD atminties 
kortelę, nes iškilo problema.
Settings not stored 
(Nuostatos nėra išsaugomos)
DPOF nuostatos negali būti išsaugomas, 
kadangi SD atminties kortelė yra užpildyta. 
Ištrinkite nereikalingus vaizdus ir priskirkite 
DPOF nuostatas vėl. (83 psl.)
The operation could not be 
completed correctly (Operacija 
netli būti atlikta teisingai)
Fotoaparatas negali rankiniu būdu išmatuoti 
baltos spalvos balanso arba aptikti dulkių ant 
jutiklio. Pamėginkite tai atlikti dar kartą. 
No more images can be 
selected (Negalima išrinkti 
daugiau vaizdų)
Jūs negalite pasirinkti didesnį nei maksimalų 
kadrų skaičių Index peržiūrai (255 psl.), 
Išrinkimui & Trynimui (262 psl.), Developing 
Multiple RAW Images (285 psl.) ir DPOF 
No image can be processed 
(Nėra vaizdo apdorojimui)
Nėra vaizdų, kuriuos būtų galima apdoroti 
naudojant skaitmeninį filtrą (275 psl.) ar RAW 
Klaidos pranešimas
Aprašymas
K-5 II_LIT.book  Page 363  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM