Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
364
Priedas
11
This image cannot be 
processed (Šio vaizdo 
negalima apdoroti)
Pasirodo, kai išsaugomas rankinis WB (220 
Digital Filter (275 psl.), ar RAW Development 
(282 psl.) startuoja nuotraukoms, darytoms su 
kitais fotoaparatais, arba Resize ar Cropping 
startuoja mažiausioms dydžio nuotaukoms.
The camera failed to create an 
image (Fotoaparatui nepavyko 
sukurti vaizdo)
Indeksinio spausdintino vaizdo sukūrimas yra 
Camera overheated. Disabling 
Live View temporarily to protect 
circuitry (Fotoaparatas 
perkaitintas. Laikinai 
išjungiama Live View funkcija)
Live View negali būti naudojama, nes 
fotoaparato vidinė temperatūra yra per aukšta. 
Paspauskite 4 mugtuką ir pabandykite 
naudotis Live View, kai fotoapratas atvės.
Cannot start Live View 
(Negali pradėti Live View)
Atsiranda jei Live View pradėdama kai 
[27. Using Aperture Ring] (Naudojantis 
diafragmos žiedu) nustatytas [Prohibited] 
(Draudžiama) [A Custom Setting 4] (Vartotojo 
nuostata) meniu ir objektyvo diafragmos 
pozicija nustatyta kita nei s, ar naudojamas 
objektyvas be s.
This function is not available in 
the current mode (Ši funkcija 
negalima nustatytame režime)
Jūs bandote nustatyti funkciją, kuri nėra galima 
kai ekspozicijos režimas nustatytas B (Green 
(Žalia)) ar C (Movie (Judami vaizdai)).
Klaidos pranešimas
Aprašymas
K-5 II_LIT.book  Page 364  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM