Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
365
Priedas
11
Funkcionavimo sutrikimų paieška
Kai kuriais atvejais fotoaparatas gali neveikti kaip pridera dėl 
elektrostatinės iškrovos poveikio. Tai galima atstatyti išėmus ir vėl įdėjus 
baterijas. Kai veidrodis yra pakeltas, išimkite ir vėl įdėkite baterijas. 
Po to įjunkite fotoaparato maitinimą. Veidrodis nusileis. Atlikus šią 
procedūrą, jeigu fotoaparatas veikia tinkamai, reiškia, nereikia jokių 
taisymų.
Prieš kreipdamiesi į serviso centrą rekomenduojama peržvelgti šios 
lentelės turinį.
Problema
Priežastis
Sprendimo būdai
Neįsijungia 
fotoaparato 
maitinimas
Į aparatą nėra 
įdėta baterija
Patikrinkite, ar yra įdėta baterija. Jeigu ne, 
įdėkite bateriją.
Baterija išsikrovė
Pakeiskite įkrauta baterija arba naudokite 
kintamosios srovės AC adapterio rinkinį 
(įsigyjamas atskirai). (58 psl.)
Nebus galima 
paleisti užrakto 
mechanizmo
Objektyvo 
diafragmos žiedas 
nustatytas į kitą, 
nei į s padėtį
Objektyvo diafragmos žiedą nustatykite 
į s padėtį ar [A Custom Setting 4] (Vartotojo 
nuostata) meniu lange [27. Using Aperture Ring] 
(Naudojantis diafragmos žiedu) punktui išrinkite 
[Permitted] (Leidžiama) nuostatą. 
Vyksta blykstė 
įkrovos procesas
Palaukite, kol blykstė pilnutinai įsikraus.
Nėra vietos SD 
atminties kortelėje
Įdėkite SD atminties kortelę, kurioje yra 
pakankamai vietos vaizdų įrašymui arba ištrinkite 
nereikalingus vaizdus. 
Įrašymas
Palaukite, kol pasibaigs vaizdo įrašymo 
procesas.
K-5 II_LIT.book  Page 365  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM