Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
366
Priedas
11
Neveikia 
autofokusas
Sunku sufokusuoti 
subjektą
Subjektai, kurių vaizdą yra sunku sufokusuoti 
automatiniu būdu tai yra nekontrastingi objektai 
(dangus, balta siena, ir t.t.), tamsūs objektai, 
smulkiai raštuoti objektai, greitai judantys objektai 
arba vaizdas fotografuojamas per lango stiklą 
arba fotografuojamas vaizdas yra tinklo 
struktūros. Užfiksuokite tokiu pat atstumu 
nutolusio jūsų subjekto vaizdo ryškumą, po to 
fotoaparatą nukreipkite į fotografuojamą vaizdą 
ir iki galo nuspauskite užrakto paleidimo 
mygtuką. Taip pat galite pasinaudoti rankinio 
fokusavimo režimu. (133 psl.)
Subjektas nėra 
fokusavimo zonoje
Subjektą sukomponuokite taip, kad jis būtų 
vaizdo ieškiklyje esančio rėmelio viduryje. Jeigu 
subjektas yra už fokusavimo zonos, fotoaparatą 
nukreipkite į fotografuojamą subjektą iki pusės 
nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką, o po 
to sukomponuokite vaizdą ir iki galo nuspauskite 
užrakto paleidimo mygtuką.
Subjektas yra 
pernelyg arti
Nutolkite nuo fotografuojamo subjekto 
ir nufotografuokite vaizdą.
Fokusavimo 
režimas yra 
nustatytas į \
Fokusavimo režimo selektorių nustatykite 
į l ar A. (124 psl.)
Fokusas negali 
būti fiksuotas
Yra išrinktas 
fokusavimo 
režimas k
Autofokusavimas nėra fiksuojamas (fokusavimo 
fiksavimas), kai AF režimui yra išrinkta k (A). 
Fotoaparatas pratęsia subjekto fokusavimą, kol 
iki pusės nuspaustas užrakto paleidimo 
mygtukas. Jeigu yra subjektas, kurio vaizdo 
ryškumą pageidaujate nustatyti, AF režimui 
išrinkite l ir naudokite fokusavimo fiksavimą. 
AE fiksavimo 
funkcija neveikia
Ekspozicijos 
režimas nustatytas 
B
, p ar M režime
Nustatykite ekspozicijos režimą kitą nei B 
(Green), p (Bulb Exposure) ar M (Flash X-sync 
Speed).
Intengruota 
blykstė 
neišsikraus
Yra išrinktas 
ekspozicijos 
režimas į B 
režimą
Tik C (Auto Flash Discharge) ir D (Auto 
Flash+Red-eye Reduction) yra galima išrinkti 
blykstės režimui, jeigu yra išrinktas fotografavimo 
režimas B (Green). Blykstė nesuveiks, jeigu 
fotografuojant šias režimais, subjektas yra 
šviesus. Esant išrinktam kitokiam fotografavimo 
režimui, nei B, tik blykstės režimas, kai 
kiekvieną kartą reikia blykstės suveikimo, galima 
blykstės pakartotinis įkrovimas. Pamėginkite 
skirtingus ekspozicijos režimus.
Problema
Priežastis
Sprendimo būdai
K-5 II_LIT.book  Page 366  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM