Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
367
Priedas
11
USB sujungimas 
su asmeniniu 
kompiuteriu 
neveikia kaip 
pridera
Yra išrinktas USB 
jungimo į [PTP] 
režimas
Nustatykite [USB Connection] (USB sujungimas) 
[MSC] [R Set-up 2] (Nustatymas) meniu. 
Neveikia 
sujudėjimo 
sumažinimo 
funkcija
Sujudėjimo 
sumažinimo 
funkcija yra 
išjungta
Nustatykite [Shake Reduction] (Sujudėjimo 
sumažinimas) k (On) [A Rec. Mode 4] 
(Įrašymo režimas) meniu. (141 psl.)
Sujudėjimo 
sumažinimo 
funkcija nėra 
teisingai nustatyta
Jeigu yra pritvirtintas objektyvas, kurio židinio 
nuotolio informacijos negalima panaudoti, meniu 
lange išrinkite [Input Focal Length] (Židinio 
nuotolio įvestis) punktą. (143 psl.)
Sklendės greitis 
yra labai mažas, 
kad sujudėjimo 
sumažinimo 
funkcija būtų 
efektyvi, 
fotografuojant 
panoraminius 
vaizdus arba 
nakties siužetus 
ir t.t.
Išjunkite sujudėjimo sumažinimo funkciją 
ir naudokite trikojį.
Subjektas yra 
pernelyg arti
Pasitraukite toliau nuo subjekto arba išjunkite 
sujudėjimo sumažinimo funkciją ir naudokite 
trikojį.
Problema
Priežastis
Sprendimo būdai
K-5 II_LIT.book  Page 367  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM