Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
35
Standard 
(Standartinis)
M
Histogram display 
(Histogramos 
atvaizdavimas)
M  
  
M  
No info. display 
(Informacijos 
atvaizdavimas 
išjungtas)
Detailed information 
display (Išsamios 
informacijos 
atvaizdavimas)
Informacija, kurią parodo iš pradžių per atkūrimą yra tas pats kaip tas 
paskutinio atkūrimo ankstesnėje sesijoje. Jei [Playback Info Display] (Atkūrimo 
informacijos atvaizdavimas) nustatyta į P (Off) [Memory] (Atmintis) [A Rec. 
Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu [Standard] (Įprastinė) ekranas visada 
rodomas, kai fotoaparatas įjungiamas. (322 psl.)
ON
2000 F5.6
JPEG
1/
100-0001
100-0001
RAW
RAW
200
ISO
AE-L
ON
ON
100-0001
RAW
ON
100-0001
RAW
ON
ON
100-0001
RAW
ON
100-0001
RAW
ON
ON
2000 F5.6
200
100-0001
100-0001
1/
ISO
RAW
RAW
AE-L
ON
100-0001
RAW
ON
ON
100-0001
RAW
ON
100-0001
RAW
ON
ON
100-0001
RAW
ON
100-0001
RAW
ON
ON
100-0001
RAW
ON
100-0001
RAW
ON
ON
100-0001
RAW
ON
100-0001
RAW
ON
ON
100-0001
RAW
ON
100-0001
RAW
ON
ON
2000 F5.6
200
100-0001
100-0001
1/
ISO
RAW
RAW
AE-L
K-5 II_LIT.book  Page 35  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM