Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
370
Priedas
11
AF Mode 
(AF režimas)
Pavienis AF (l), Tęstinis AF (k)
Fokusavimo prioritetas ar užrakto paleidimo prioriteto režimas 
l
Fokusavimo prioritetas ar FPS prioriteto režimas k
AF taško 
pasirinkimas
Automatinis: 5 taškai, Automatinis: 11 taškų, Pasirinkimo 
(Išplėstinis AF plotas galimas), centrinis
AF Assist Light (AF 
pagalbinė lemputė)
Priskirtas LED AF pagalbinei lemputei
Ekspozicijos valdymas
Tipas
TTL atidaryta diafragma, 77 segmentų matavimas, 
centro-svorio ir taškinis matavimas
Matavimo 
diapozonas
EV 0 iki 22 (ISO100 50mm F1.4)
Exposure Mode 
(Ekspozicijos 
režimas)
Žalias, Programa, Jautrumo prioritetas, Išlaikymo prioritetas, 
Diafragmos prioritetas, Išlaikymo ir Diafragmos prioritetas, 
Rankinis, Bulb, Blykstės X-sync Speed
EV Compensation 
(EV kompensavimas) ±5 EV (1/2 EV žingsniai ar 1/3 EV žingsniai gali būti išrinkti)
AE Lock (AE 
fiksavimas)
Galimas per priskirtą AE užrakinimo muygtuką (laikmačio tipas: 
vartotojo nustatyme išrinkti dvi matavimo veikimo laiko 
trukmės); Nepertraukiamas tol tęsiasi, kol iki pusės nuspaustas 
užrakto paleidimo mygtukas.
Užraktas
Tipas
Elektoniškai valdomas vertikalus užraktas
Išlaikymas
Auto: 1/8000 to 30 sec., Rankinis: 1/8000 to 30 sek. (1/3 EV 
žingsnio ar 1/ 2EV žingsnio), Bulb (super ilgas išlakymas)
Fotografavimo būdo režimai
Režimų pasirinkimas
Vienas kadras, tęstinis (Hi, Lo), Savaiminis fotografavimas 
(12s, 2s), Distancinis valdymas (iš karto, 3 sek., tęstinis), Auto 
Braketingas (2, 3 ar 5 kadrai), Auto Braketingas + Savaiminis 
fotografvimas, Auto Brakketingas + Distancinis valdymas, 
Veidrodis pakeltas, Vaidrodis pakeltas + Distancinis valdymas
Continuous Shooting 
(Nepertraukiamas 
fotografavimas)
Apytikriai 7,0 kps, JPEG (p•C•Continuous Hi): 
iki apie 30 kadrų, RAW: iki apie 20 kadrų
Apytikriai 1,6 kps JPEG (p•C•Continuous Lo): 
iki SD atminties kortelė bus užpildyta, RAW: iki 40 kadrų
Blykstė
Vidinė blykstė
Vidinė iššokanti P-TTL blykstė, GN: apie 13 (ISO100/m) Vaizdo 
kampas: atitinka 28mm kampo objektyvui (35mm formato 
atitikmuo)
K-5 II_LIT.book  Page 370  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM