Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
371
Priedas
11
Flash Mode 
(Blykstės režimas)
P-TTL, Raudonų akių sumažinimas, Lėta sinchronizacija, 
Galinės užuolaidos sinchronizacija, didelio greičio 
sinchronizacija ir belaidė sinchronizacija yra galima 
su PENTAX išorinėmis blykstėmis.
Sinchronizacijos 
greitis
1/180 sek.
Blykstės ekspozicijos 
kompensavimas
-2,0 iki +1,0 EV
Fotografavimo funkcijos
Custom Image 
(Vartotojo vaizdas)
Ryškus, Naturalus, Portretas, Kraštovaizdis, Vibruojantis, 
Prislopintas, Balinimo vengimas, Reversinė juosta, Vienspalvis
Triukšmų 
sumažinimas
Didelio išlaikymo NR, Aukšto-ISO NR
Dinaminio diapazono 
nustatymas
Ypač šviesių korekcija, Šėšėlių korekcija
Lens Correction 
(Objektyvo korekcija) Distorcijos korekcija, Šoninės Spalvinės aberacijos korekcija
Cross Processing 
(Kryžminis 
apdorojimas)
Atsitiktinis, Numatytas 1-3, Mėgstamas 1-3
Digital Filter 
(Skaitmeninis filtras)
Žaislinis fotoaparats, Retro, Aukštas Kontrastas, Ištrauktos 
spalvos, Minkštas, Žvaigždių, Fish-eye, Vartotojo filtras
HDR Capture 
(HDR Fotografavimas)
Automatinis, Standartinis, Stiprus 1, Stiprus 2, Stiprus 3
Automatinis lygiavimas (automatinis kompozicijos 
koregavimas)
Multi-exposure 
(Daugkartinė 
ekspozicija)
Pasirinkite fotografavimo kadrų skaičių tarp 2 ir 9.
Ekspozicija reguliuojama automatiškai. (Automatinis EV 
reguliavimas)
Interval Shooting 
(Fotografavimas 
nustatytais 
intervalais)
Fotografavime tarpų nustatymas (1 sek. iki 24 val.), pradėti 
tarpų nustatymus (iš karto, paskirtu laiku), fotografuoja 
iki 999 vaizdų
Extended Bracketing 
(Išplėstas 
breketingas)
Baltos spalvos balansas, Prisotinimas, Atspalvis, Aukštas/
Žemas mygtukas, Kontrastas, Aštrumas
Horizon Correction 
(Horizontali 
korekcija)
SR Įjungtas: reguliuoja iki 1 laipsnio, SR Išjungta: reguliuoja 
iki 2 laipsnių
Kompozicijos 
reguliavimas
Reguliavimo lygis ±1,5 mm aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn 
(±1 mm kai pasuktas); pasukimo lygis ±1 laipsnis
Electronic Level 
(Elektroninis lygis)
Rodoma LCD ekrane ar vaizdo ieškiklyje (tik horizontalia 
kryptimi); rodoma monitoriuje (horizontalia ir vertikalia kryptimi)
K-5 II_LIT.book  Page 371  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM