Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
376
Priedas
11
B
E
Blykstės X-sinchronizacijos 
greičio režimas M  .........117
Bulb išlaikymo režimas p .......115
C
f
D
Diafragmos Prioriteto 
Automatinės Ekspozicijos 
K-5 II_LIT.book  Page 376  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM