Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
384
Priedas
11
išsaugoti gaminio įsigijimo kvitą arba pirkimo čekį. Prieš išsiųsdami 
prietaisą taisymui, prašome įsitikinti, kad jūs tikrai siunčiate įgaliotajam 
serviso centrui arba įgaliotajam atstovui, nebent jeigu fotoaparatą 
siunčiate tiesiai gamintojui. Visada pasitikslinkite prietaiso sutaisymo 
kainą ir jeigu ji jus tenkina, prašome tai nurodyti serviso centrui, kad 
jis galėtų pradėti taisyti jūsų fotoaparatą.
• Garantinis sertifikatas neturi jokios įtakos vartotojų nustatytiems 
įstatymams.
• Vietinis garantinis sertifikatas gautas iš PENTAX atstovo, kai kuriose 
šalyse gali negalioti. Dėl to rekomenduojama tik nusipirkus fotoaparatą, 
peržiūrėti garantijos sertifikatą, kuris yra komplektuojamas kartu 
su gaminiu, sąlygas arba kreiptis į PENTAX atstovą savo šalyje 
dėl papildomos informacijos ir gauti garantinio sertifikato kopiją.
CE ženklelis reiškia, kad šis gaminys atitinka Europos Sąjungos 
direktyvų reikalavimus.
K-5 II_LIT.book  Page 384  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM