Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
37
* Indikatoriai nuo 42 iki 46 atsiras tik vaizdams, kuriuose išsaugota GPS 
informacija.
1
Pasukimo informacija (260 psl.)
2
Nufotografuotas vaizdas
3
Ekspozicijos režimas (101 psl.)
4
5
6
Aplanko numeris-Failo numeris 
(310 psl.)
7
Fotografavimo būdo režimas 
(86 psl.)
8
Blykstės režimas (77 psl.)
9
Fokusavimo sistema
11 Fokusavimo režimo ženklelis 
12 Matavimo metodas (118 psl.)
13 Išlaikymo ženklelis
14 Skaitmeninis filtras (165 psl.)
15 Daugkartinė ekspozicija (157 psl.)/
Išplėstinė ekspozicija (163 psl.)/
HDR Fotografavimas (225 psl.)/
Kryžminis apdorojimas (236 psl.)
16 Apšvietimo korekcija (224 psl.)
17 Šešėlių korekcija (224 psl.)
18 Iškraipymų korekcija (227 psl.)
19 Šoninių chromatinių aberacijų 
reguliavimas (228 psl.)
20 Aperture value 
(Diafragmos reikšmė)
21 EV kompensavimas (120 psl.)
22 Blykstės ekspozicijos 
23 Jautrumas (95 psl.)
24 Baltos spalvos balansas (216 psl.)
25 Baltos spalvos balanso tikslus 
26 Failo formatas (212 psl.)
27 Įrašomo vaizdo raiška 
28 Kokybės laipsnis 
29 Spalvų paletė (223 psl.)
30 Nuotraukos baigiamasis 
31 Pasirenkami nuotraukos 
32 Fotografavimo data ir laikas
33 DPOF nuostatos (319 psl.)
34 Įrašymo trukmė
35 Garso nustatymas (178 psl.)
36 Garso tipas 
37 Fotografavimo režimas 
(Distancinis valdymas)
38 Cross Processing apdorojimas 
39 Klastojimo įspėjimo informacija
40 Fotografas (317 psl.)
41 Autorinių teisių savininkas 
42 Platuma
43 Altitudė
44 Ilguma
45 Objektyvo kryptis
46 Universalus suderintas laikas
K-5 II_LIT.book  Page 37  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM