Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
2
• Nenukreipinėkite fotoaparato į saulę ar kitus intensyvios šviesos šaltinius 
fotografuodami arba nepalikite fotoaparato su nuimtu objektyvo dangtelius 
ant tiesioginių saulės spindulių.Tai darant gali sugesti fotoaparatas ar kilti 
gaisras.
• Nežiūrėkite per objektyvą, kai jį nukreipėte į saulę ar kitą stiprų šviesos 
šaltinį. Tai darydami jūs galite prarasti regėjimą arba suprastėti matymas.
• Jeigu aparatas ėmė rūkti arba skleisti neįprastą kvapą, reikia nedelsiant 
baigti naudotis fotoaparatu, išimti bateriją arba atjungti kintamos srovės 
adapterį ir kreiptis į artimiausią PENTAX serviso centrą. Draudžiama 
toliau naudotis fotoaparatu, nes tai gali tapti gaisro arba elektros smūgio 
priežastimi.
 Perspėjimas
• Nedėkite savo piršto virš blykstės, paleisdami blykstę. Jūs galite nudegti 
pirštą.
• Neuždenkite blykstės, gali ivykti spalvos pakitimas.
• Kai kurios fotoaparato dalys eksplotavimo metu įšyla, todėl pabrėžtina, 
kad prie šių dalių liečiantis ilgą laiką, kyla grėsmė nusideginti santykinai 
žema temperatūra.
• Jei buvo pažeistas skystųjų kristalų ekranas, būkite atidūs, kad jūsų 
nesužeistų stiklo šukės. Tai pat reikia pasirūpinti, kad skystieji kristalai 
nepatektų ant jūsų odos, į akį ar burną.
• Priklausomai nuo jūsų prigimties arba fizinių savybių, naudojantis 
fotoaparatu gali pradėti niežėti rankos, atsirasti išbėrimai arba iškilti pūslės. 
Tokiu atveju atsiradus šiems požymiams, baikite naudotis fotoaparatu 
ir iškart kreipkitės į gydytoją.
 Įspėjimas
• Galima naudoti tik išskirtinai šiam fotoaparatui skirtą kintamosios srovės 
adapterį ir kroviklį su tam tikrais srovės ir įtampos parametrais. Naudojant 
nepritaikytą šiam fotoaparatui kintamosios srovės adapterį arba kitokių 
parametrų kintamosios srovės adapterį, kyla gaisro ir elektros smūgio 
pavojus arba fotoaparatas gali būti sugadintas. Numatyta įtampa yra 
100 - 240V AC.
• Draudžiama prietaisą ardyti arba modifikuoti. Tai gali tapti gaisro ir elektros 
smūgio priežastimi.
• Jeigu prietaisas ėmė rūkti arba skleisti neįprastą kvapą, reikia nedelsiant 
baterijos kroviklį arba adapterį atjungti iš tinklo lizdo ir kreiptis į PENTAX 
serviso centrą. Toliau naudojantis iškyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Jeigu vanduo pateko į prietaiso vidų, pasikonsultuokite su PENTAX serviso 
centru. Toliau naudojantis iškyla gaisro ir elektros smūgio pavojus.
Apie baterijų kroviklį ir kintamosios srovės adapterį
K-5 II_LIT.book  Page 2  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM