Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
39
Histograma yra diagrama, 
parodanti esamojo vaizdo elementų 
šviesumo lygį. Horizontalioji ašis 
žymi šviesumą (tamsu kairėje 
pusėje ir šviesu dešinėje pusėje), 
o vertikalioji ašis žymi vaizdo 
elementų skaičių.
Histogramos forma prieš įrašant 
vaizdus ir juos nufotografavus 
nurodo, ar fotografuojamo vaizdo 
šviesumas ir kontrastas yra tinkamas, ar ne ir suteikia galimybę nustatyti 
tinkamą vaizdo ekspoziciją ir nufotografuoti vaizdą dar kartą. 
1
1
Jeigu vaizdas yra pernelyg tamsus, kairėje pusėje esantis kraštas bus 
nukirptas (tamsios dalys be detalių), o jeigu vaizdas yra pernelyg šviesus, 
dešinėje pusėje esantis kraštas (šviesios dalys be detalių) bus nukirptos.
Skystųjų kristalų ekrane šviesios dalys blykčioja raudona spalva, 
o tamsios dalys blykčioja geltona spalva kai [Bright/Dark Area] (Šviesi/
tamsi zona) punktui yra priskirta O (On).
1
1
1
RGB histogramoje kiekvienai spalvai yra atvaizduojamas spalvos 
intensyvumo paskirstymas. Grafiko dešinė pusė atrodo panašiai kaip 
ir vaizdams, kuriems teisingai sureguliuotas baltos spalvos balansas. 
Jeigu tik viena spalva nukrypsta į kairę pusę, spalva taip pat yra ryški.
1
Histogramos naudojimas
← 
 P
iksel
 sk
ai
či
us
Tamsi dalis
Šviesi dalis
(Tamsus) ← Šviesumas → (Šviesus)
K-5 II_LIT.book  Page 39  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM