Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
40
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Šie indikatoriai pasirodo monitoriuje, kad parodytų dabar naudojamus 
klavišus, ratukus.
Pavyzdžiui:
Ši informacija atsiras vaizdo ieškiklyje.
Vadovo indikatoriai
2
Keturkryptis selektorius (2)
4
 mygtukas
3
Keturkryptis selektorius (3)
|
Green mygtukas
4
Keturkryptis selektorius (4)
L
 mygtukas
5
Keturkryptis selektorius (5)
i
 mygtukas
R
Priekinis e-diskas
Užrakto paleidimo mygtukas
S
Galinis e-diskas
 
|
/Y mygtukas
3
 mygtukas
Vaizdo ieškiklis
1
AF rėmelis
2
Taško matavimo rėmelis (119 psl.)
3
AF taškas (130 psl.)
1
4
19
18
17
16
15
14
13
6
10
11
12
2
1
3
5
7
8
9
K-5 II_LIT.book  Page 40  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM