Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
42
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Fotoaparato viršuje esančiame skystųjų kristalų ekranėlyje bus 
atvaizduojama ši informacija.
18 EV kompensacija (120 psl.)/Ekspozicijos breketingas (159 psl.)
Atsiranda kai reguliuojama EV kompensacija ar kai fotografavimo 
režimas nustatytas [Exposure Bracketing] (Ekspozicijos breketingas).
19 Failo formatas (212 psl.)
Atvaizduojamas vaizdo išsaugojimo formatas RAW/RAW+ formatu.
Nėra atvaizduojama JPEG formatu.
• Rodoma informacija vaizdo ieškiklyje kai užrakto paleidimo mygtukas 
paspaustas iki pusės ir matuojant veikimo laiką (gamyklinė nuostata: 
10 sek.). (119 psl.)
• Kai užrakto paleidimo mygtukas yra nuspaustas iki pusės, autofokusavimo 
režimu AF taškas bus raudonas (Superimpose AF Area (AF zonos 
perkomponavimas)). (130 psl.)
• Kai [Cancel AF] (AF atšaukimas) nustatytas į [AF Button] (AF mygtukas) 
[Button Customization] (Mygtuko priskirimas) [A Rec. Mode 5] (Įrašymo 
režimas) meniu, \ rodomas vaizdo ieškiklyje, kai = mygtukas 
nuspaustas. (126 psl.) 
• [9999] yra didžiausias įrašomų vaizdų skaičius, kuris gali būti atvaizduojamas 
vaizdo ieškiklyje. Net jeigu įrašomu vaizdų skaičius yra 10,000 arba daugiau, 
[9999] yra atvaizduojama.
LCD skydelis
2
1
5
7
6
8
9
10
4
14
13
12
3
11
K-5 II_LIT.book  Page 42  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM