Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
43
LCD ekranėlis apšviestas, kai atliekamas ekspozicijos matavimas. Jūs galite 
pasirinkti [High] (Aukštas), [Low] (Žemas) ar [Off] (Išjungta) dėl LCD ekrano 
apšvietimo [22. LCD Panel Illumination] (LCD ekrano apšvietimas) [A Custom 
Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu. 
1
Išlaikymas/Triukšmo mažinimo 
veiksmo skaičiavimas (98 psl.)
2
Aperture value (Diafragmos 
reikšmė)
nr : Triukšmo mažinimas aktyvus 
3
Daugkartinė ekspozicija (157 psl.)
4
Fotografavimas su atidarytu 
veidrodėliu (150 psl.)
5
6
EV kompensacija (120 psl.)/
Ekspozicijos breketingas (159 psl.)
7
Baterijos būklė (57 psl.)
8
Blykstės ekspozicijos 
kompensavimas (79 psl.)
9
Jautrumo/EV kompensavimo 
reikšmė
10 ISO/ISO AUTO
Atsiranda ekrane, kai yra 
atvaizduojama jautrumo reikšmė.
b
: Įmontuota blykstė 
pasiruošusi (kai mirksi, 
blykstė turi būti 
naudojama)
>
: „Raudonų akių“ efekto 
sumažinimas
3
: Automatinė blykstės 
iškrova
Q
: Mažo sklendės greičio 
sinchronizavimas
E
: Sinchronizavimas pagal 
galinę užuolaidą
w
: Bevielė
12 Fotografavimo būdo režimas 
: Pavienio kadro 
fotografavimas
j
: Nepertraukiamas 
fotografavimas
g
: Fotografavimas, 
naudojantis užrakto 
paleidimo laikmačiu
W
: Fotografavimas, 
naudojantis nuotolinio 
valdymo pultu
13 Failo formatas (212 psl.)
1
: RAW vaizdų 
fotografavimas
1P
: RAW+JPEG vaizdų 
fotografavimas
14 Likusi laisva vieta nuotraukoms/
USB pajungimo režimas (327 psl.)
Pc-S : MSC režimas
Pc-P : PTP režimas
K-5 II_LIT.book  Page 43  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM