Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
44
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
Elektroninio lygio ekranas
Kai fotoaparatas nelygiai laikomas, histograma rodo horizontalų 
fotoaparato kampą rodomą vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane.
• [Electronic Level] (Elektorninis lygis) yra P (Off) pagal nutylėjimą. 
Nustatykite [A Rec. Mode 4] (Įrašymo režimas) meniu (309 psl.).
• Norint didesnio stabilumo fotografuojant, naudokite trikojį (230 psl.).
Kai kampas (0°)
Kai kampas 5° į kairę
Kai laikomas vertikaliai ir pakrypęs 3° į dešinę
K-5 II_LIT.book  Page 44  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM