Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
47
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(2345), išrinkite punktą, kurio 
nustatymą pageidaujate pakeisti.
Elementai negalimi keisti esant 
dabartiniams nustatymams dega pilkai 
ir negali būti pasirenkami.
3
Naudokite priekinį ratuką (R) 
arba galinį ratuką (S) norėdami 
pakeisti nustatymą.
4
Nuspauskite 3 mygtuką 
ar užrakto paleidimo mygtuką 
iki pusės.
Fotoaparatas sugrįš į būsenos ekraną 
ir bus parengtas vaizdų fotografavimui.
• Spauskite 4 mygtuką 3 žingnyje parodyti detalų ekrano nustatymą 
pasirinktam punktui. Padarykite detalų nustatymą tokioms funkcijoms 
kaip Išplėstas braketingas ir Skaitmeninis filtras ant ekrano.
• Būsenos langas nerodomas, kai tiesioginės peržiūros Live View režimas 
(170 psl.) įjungtas. Atlikite ar pakeiskite nustatymus [A Rec. Mode] (Rašymo 
režimas) meniu, jei reik iš anksto.
16
M
[
37
]
ISO
AUTO
200-1600
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
11
11
ISO AUTO Setting
Adjustment Range
16
M
[
37
]
ISO
AUTO
200-1600
JPEG
HDR
HDR
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
11
11
JPEG Quality
K-5 II_LIT.book  Page 47  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM