Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
3
• Jei pamatysite žaibuojant ar išgirsite griaudžiant naudojant baterijos kroviklį 
ir tinklo adapterį, atjunkite maitinimą ir nesinaudokite. Toliau naudojantis 
iškyla produkto sugadinimo, gaisro ar elektros smūgio pavojus.
• Elektros laidą nuvalykite skudurėliu, jeigu jis pasidegė dulkėmis. 
Priešingu atveju iškyla gaisro pavojus.
• Siekiant sumažinti rizikos pavojų, prašome naudoti tik CSA/UL sertifikuotą 
maitinimo laidą, laido tipas yra SPT-2 arba didesnės apkrovos, mažiausiai 
NO.18 AWG varinį, kurio vienas galas yra kištukinio tipo (su specifine NEMA 
konfigūracija), o kitas galas yra nekištukinio tipo (su IEC nepramoninio tipo 
konfigūracija) arba ekvivalentišką.
 Perspėjimas
• Nedėkite arba nemeskite sunkių daiktų ant AC lizdo laido. Tai gali sugadinti 
laidą. Jei kintamosios srovės lizdo laidas sugadintas, kreipkitės į PENTAX 
aptarnavimo centrą.
• Nelieskite arba neužtrumpinkite AC lizdo laido, kai laidas prijungtas.
• Draudžiama kintamosios srovės adapterio laidą liesti šlapiomis rankomis. 
Tai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
• Negalima numesti produktą, arba taikyti jam fizinį poveikį. Tai gali sukelti 
įrangos gedimą.
• Negalima naudojantis baterijos krovikliu D-BC90 krauti kitas baterijas, 
nei įkraunamo tipo ličio jonų bateriją D-LI90. Priešingu atveju baterijos 
gali sprogti ar perkaisti arba gali būti sugadintas kroviklis.
 Įspėjimas
• Jei į akis pateko baterijos elektrolitas, draudžiama jas trinti. Praplaukite akis 
švariu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
 Perspėjimas
• Su šiuo fotoaparatu galima naudoti tik rekomenduojamas bateriją. 
Naudojant kitos rūšies baterijas, iškyla gaisro ir sprogimo pavojus.
• Negalima bandyti ardyti bateriją. Bandant ardyti bateriją, ji gali sprogti 
arba išsilieti jos elektrolitas.
• Kita vertus, baterijai įkaitus arba ėmus rūkti, bateriją reikia nedelsiant 
išimti iš fotoaparato. Būkite rūpestingi ir išimant bateriją, imkitės priemonių 
nenusideginti.
• Laidus, plaukų smeigtukus ir kitus metalinius daiktus laikykite kuo toliau 
baterijos + ir - kontaktų.
• Nemeskite elemento į ugnį, tai gali sukelti sprogimą, ar gaisrą.
Apie šį elementą
K-5 II_LIT.book  Page 3  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM