Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
49
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite pageidaujamą 
punktą.
4
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(5).
Galimi nustatymai yra rodomi 
iššokančiame meniu ar submeniu.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite nuostatą.
Paspauskite 3 mygtuką atšaukti 
iššokanti meniu, ar sugrįžti į buvusį 
ekraną.
6
Paspauskite 4 mygtuką.
Nuostata yra išsaugoma aparato 
atmintyje.
Paspauskite 3 mygtuką, 
jei rodomas papildomas meniu.
Sekantis, nustatykite kitus vienetus.
Exit
MENU
1 2
3
4 5
D-Range Setting
ISO AUTO Setting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Program Line
Color Space
RAW File Format
PEF
sRGB
ISO
NR
AUTO
NR
AUTO
Exit
MENU
1 2
3
4 5
D-Range Setting
ISO AUTO Setting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Program Line
Color Space
RAW File Format
PEF
sRGB
ISO
NR
AUTO
NR
AUTO
1 2
3
4 5
D-Range Setting
ISO AUTO Setting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Program Line
Color Space
RAW File Format
PEF
sRGB
ISO
NR
AUTO
NR
ON
Cancel
OK
OK
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 49  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM