Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
51
Pri
eš na
ud
oja
ntis ši
uo
 fo
to
ap
ara
tu
1
Naudojant režimų ratuką
Jūs galite suaktyvinti ekspozicijos režimą, režimo išrinkimo diske esantį 
ženkliuką sutapatindami su disko indikatoriumi.
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką nuspaudę užrakinimo mygtuką.
Režimas
Savybės
Puslapis
B
Green (Žalia)
Leidžia fotografuoti su visiškai automatiniais 
nustatymais.
e
Program Automatic 
Exposure 
(Programuojama 
Automatinė Ekspozicija)
Fotografavimo metu automatiškai nustatomi 
išlaikymas ir diafragma, kad būtų galima 
išgauti tinkamą ekspoziciją, atsižvelgiant 
į programos liniją. Jūs galite pasinaudodami 
priekiniu ir galiniu ratuku, lengvai persijungti 
tarp išlaikymo prioriteto ir diafragmos 
prioriteto režimų.
K
Sensitivity Priority 
Automatic Exposure 
(Jautrumo prioriteto 
Automatinė Ekspozicija)
Automatiškai reguliuoja užrakto greitį 
ir diafragmą, siekiant gauti tinkama 
ekspoziciją priklausomai nuo nustatyto 
jautrumo.
b
Shutter Priority 
Automatic Exposure 
(Išlaikymo prioriteto 
Automatinė Ekspozicija)
Suteikia galimybę nustatyti pageidaujamą 
išlaikymą greitai judantiems subjektams.
Režimo išrinkimo ratuko užrakinimo mygtukas
Disko Indikatorius
Režimo išrinkimo ratukas
K-5 II_LIT.book  Page 51  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM