Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
52
Pri
eš n
aud
oj
an
tis šiu
o fotoa
pa
ratu
1
c
Aperture Priority 
Automatic Exposure 
(Diafragmos prioriteto 
Automatinė Ekspozicija)
Suteikia galimybę pasirinkti pageidaujamą 
diafragmą, kad būtų galima kontroliuoti 
ryškumo zonos gylį.
L
Shutter & Aperture 
Priority Automatic 
Exposure (Išlaikymo 
& Diafragmos prioriteto 
Automatinė Ekspozicija)
Automatiškai nustato jautrumą, siekiant 
teisingos ekspozicijos su nustatytu užrakto 
greičiu ir daifragma atitinkančius objekto 
šviesumą.
a
Manual Exposure 
(Rankinė ekspozicija)
Išlaikymas ir diafragma yra nustatoma 
rankiniu būdu. Naudojama, kai ekspozicija 
automatiškai yra sunku nustatyti arba 
neįmanoma.
p
Bulb Exposure (Bulb 
ekspozicija)
Suteikia galimybę fotografuoti vaizdus, 
kai yra reikalingas itin didelis išlaikymas, 
kaip antai fotografuojant fejerverkus arba 
nakties peizažą.
M
Flash X-sync Speed 
(Blykstės X-
sinchronizavimo greitis)
Išlaikymas yra fiksuojamas ties 1/180 sek. 
Naudokite tai, jeigu prie fotoaparato yra 
pritvirtinta išorinė blykstė, kuri negali 
automatiškai pakeisti sinchronizavimo 
greičio.
A
Leis fotografuoti vaizdus išsaugotu 
ekspozicijos režimu. Galima išsaugoti 
iki penkių nustatymų.
C
Movie (Judami vaizdai) Naudokite norėdami įrašyti video vaizdus.
Režimas
Savybės
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 52  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM