Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
2
Eksploatavimo pradžia
Šiame skyriuje yra aprašyti pirmieji žingsniai, ką jums reikia 
daryti įsigijus fotoaparatą ir prieš pradedant fotografuoti. 
Perskaitykite šį skyrių ir vadovaukitės pateiktomis 
instrukcijomis.
Dirželio pritvirtinimas  ............................................. 54
Baterijos įdėjimas  .................................................. 55
Įdėti/Išimti SD Atminties kortelę ............................. 60
Objektyvo pritvirtinimas  ......................................... 62
Reguliavimas Vaizdo ieškiklio dioptrijų .................. 64
Fotoaparato įjungimas ir išjungimas  ...................... 65
Pradiniai nustatymai  .............................................. 66
K-5 II_LIT.book  Page 53  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM