Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
55
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
Baterijos įdėjimas
Į fotoaparatą įdėkite bateriją. Naudokite tik D-LI90 bateriją.
Naudojant bateriją pirmą kartą arba jeigu baterija nebuvo naudojama 
ilgą laiko tarpą, arba kai ekrane atsiranda [Battery depleted] (Baterija 
išsikrovė) pranešimas, įkraukite bateriją.
1
Elektros laidą prijunkite prie baterijos kroviklio.
2
Elektros laido šakutę įkiškite į tinklo lizdą.
3
Bateriją į baterijos kroviklį įdėkite taip, kad baterijos 2 
ženklelis būtų viršuje.
Indikatorinė lemputė degs krovimo metu, kai baterija bus pilnutinai 
įkrauta, indikatorinė lemputė užges.
4
Kai baterija bus pilnutinai įkrauta, ją išimkite iš baterijos 
kroviklio.
Baterijos įkrovimas
Ličio jonų akumuliatorius
Baterijos kroviklis
Indikatorinė lemputė
AC Elektros laidas
3
1
2
K-5 II_LIT.book  Page 55  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM