Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
56
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
1
Atidarykite baterijos dangtelį.
Pakelkite baterijos dangtelio atidarymo 
svirtelę, pasukite link OPEN (1) 
atrakindami, o po to patraukdami dangtelį 
atidarykite (2).
• Negalima naudotis baterijos krovikliu D-BC90 įkraunant kitokią, nei ličio jonų 
bateriją D-LI90. Mėginant įkrauti kitas baterijas, galite pažeisti baterijos 
kroviklį arba bateriją gali perkaisti.
• Pakeiskite bateriją nauja vienu iš sekančių atveju:
- Kai indikatoriaus lemputė mirksi ar nešviečia, kai baterija įdėta taisyklingai
- Kai baterija išsikrauna žymiai greičiau, net ją pakrovus (baterija gali būti 
pabaigusi savo darbo laiką)
Maksimalus krovimo laikas apie 390 minučių (tai priklauso nuo temperatūros 
ir baterijos talpos likučio.) Kraukite patalpose kur temperatūra yra tarp 0°C 
ir 40°C.
Baterijos įdėjimas/išėmimas
• Kol fotoaparatas yra įjungtas, draudžiama atidaryti baterijos skyrelio dangtelį 
arba išimti bateriją.
• Teisingai įdėkite bateriją. Jeigu baterija yra įdėta neteisingai, gali sutrikti 
fotoaparato funkcionavimas. Baterijos kontaktus nuvalykite sausu minkštu 
skudurėliu.
• Būkite rūpestingi, jeigu jūs nepertraukiamai ilgą laiko tarpą naudositės 
fotoaparatu, aparatas arba baterija gali įkaisti.
• Išimkite bateriją kai jūs nenaudosite fotoaparato ilgą laiką. Baterija gali 
išbėgti ir sugadinti fotoaparatą, jeigu paliksite įdėtas ilgam laikui. Jeigu 
išimtas baterijas nenaudosite šešis mėnesius ar ilgiau, pakraukite bateriją 
apie 30 minučių prieš saugant. Pakraukite bateriją kas šešis mėnesius.
• Laikykite bateriją vietoje, kur temperatūra žemesnė už kambario. Saugokites 
vietų, kur temperatūra aukšta.
• Data ir laikas gali pasikeisti, jei jūs bateriją išimsite iš fotoaparato 
ilgam laikui. Jei taip atsitiktų, darykite veiksmus aprašytus 
„Datos ir laiko nustatymas“ (68 psl.) nustatyti esamą datą ir laiką.
2
1
K-5 II_LIT.book  Page 56  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM