Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
57
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
2
Nukreipkite baterijos 2 ženklelį link ekrano, pastumkite 
baterijos fiksavimo svirtelę (3) rodyklės kryptimi ir įdėkite 
bateriją.
Įdėkite bateriją, kol ji užsifiksuos.
Jeigu pageidaujate išimti bateriją, 
pastumkite pirštu baterijos 
fiksavimo svirtelę rodyklės (3) 
kryptimi. 
3
Uždarykite baterijos dangtelį (4) 
ir pasukdami baterijos dangtelio 
atidarymo svirtelę link CLOSE (5) 
užfiksuokite.
Įdėkite bateriją dangtelį po baterijos 
dangtelio uždarymo.
Jūs galite patikrinti baterijos būklę, atkreipdami dėmesį į būsenos LCD 
ekrane atvaizduojamą 
w
/A indikatorių.
Baterijos būklės indikatorius
Būsenos ekranas
LCD skydelis
Battery Level (Baterijos būklė)
w
 (Žalia)
A
Baterija įkrauta pilnutinai.
x
 (Žalia)
B
Baterija beveik pilna.
y
 (Geltona)
C
Baterija išseko.
F
 (Raudona)
D
 dega
Baterija beveik išsikrovė.
[Battery depleted] 
(Baterija išsikrovė)
D
 mirgsi
Fotoaparatas išsijungs po žinutės 
pasirodymo. (D toliau mirksės 
LCD ekrane.)
3
Baterijos fiksavimo svirtelė
5
4
K-5 II_LIT.book  Page 57  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM