Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
4
• Jei baterijos elektrolitas pateko ant odos arba drabužių, gali sudirginti odą. 
Paveiktas vietas nuplaukite vandeniu.
• Atsargumo priemonės naudojantis D-LI90 baterija:
NAUDOKITE TIK NURODYTĄ KROVIKLĮ.
- GAISRO IR NUDEGIMO RIZIKA.
- NEMESKITE Į UGNĮ.
- NEARDYKITE.
- NEUŽTRUMPINKITE.
- NENAUDOKITE AUKŠTOJE TEMPERATŪROJE. (140°F / 60°C)
- ŽIŪRĖKITE INSTRUKCIJĄ.
 Įspėjimas
• Nedėkite fotoaparato ir priedų mažiems vaikams lengvai pasiekiamose 
vietose.
1. Jei produktas nukrito ar blogai veikia,tai gali sukelti rimtus asmens 
sužeidimus.
2. Dirželio apsisukimas aplink kaklą gali sukelti uždusimą.
3. Siekiant išvengti atsitiktinio kortelės prarijimo, SD atminties kortelę reikia 
laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus kortelę, reikia 
nedelsiant kreiptis į gydytojus.
• Jeigu išvykstate į užsienį, pasiimkite pasaulinį serviso tinklų sąrašą, kuris 
yra įpakavime. Tai bus naudinga, jeigu jums kelionės metu iškils problemų.
• Fotoaparatu nesinaudojus ilgą laiką, prieš fotografuojant svarbius 
momentus (kaip antai vestuves ar kelionių vaizdus), reikia įsitikinti, kad 
aparatas vis dar veikia gerai. Nėra duodama jokia garantija dėl nekokybiškų 
nuotraukų vaizdo įrašų, jeigu vaizdų įrašymo, atkūrimo arba duomenų 
persiuntimo metu sugedo fotoaparatas arba buvo pažeista duomenų 
laikmena (SD atminties kortelė).
Visada laikykite fotoaparatą ir priedus nepasiekiamose 
vietose jauniems vaikams ir kūdikiams
Elgesys su fotoaparatu
Prieš naudojantis šiuo fotoaparatu
K-5 II_LIT.book  Page 4  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM