Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
59
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
3
Kintamosios srovės adapterio DC 
lizdo 2 ženklelį nukreipkite tiesiai 
link fotoaparato 2 ženklelio ir 
sujunkite DC lizdą su fotoaparato 
DC įėjimo lizdu.
4
Prie kintamosios srovės adapterio prijunkite elektros laidą.
5
Elektros laido šakutę įkiškite į tinklo lizdą.
• Prieš prijungiant arba atjungiant kintamosios srovės adapterį įsitikinkite, 
kad fotoaparato maitinimas yra išjungtas.
• Patikrinkite, ar sujungimai yra patikimi. SD atminties kortelė ar duomenys gali 
būti sugadinti, jeigu duomenų įrašymo arba nuskaitymo metu bus atjungtas 
maitinimas.
W
 yra rodomi būsenos ekrane, kai naudojamas AC adapteris.
• Prieš naudojantis kintamosios srovės AC adapteriu, prašome perskaityti 
kintamosios srovės adapterio AC instrukciją.
• Prie fotoaparato prijungus kintamosios srovės adapterį, fotoaparate esanti 
baterija nebus įkraunama.
K-5 II_LIT.book  Page 59  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM