Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
60
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
Įdėti/Išimti SD Atminties kortelę
Šis fotoaparatas naudoja SD Atminties korteles, SDHC Atminties korteles, 
ar SDXC Atminties korteles.
Įdedant arba išimant SD atminties kortelę patikrinkite, ar fotoaparato 
maitinimas yra išjungtas.
1
Įsitikinkite, kad fotoaparatas yra išjungtas.
2
Kortelės dangtelį pastumkite 
rodyklės kryptimi ir pakeldami 
atidarykite jį (1´2).
3
SD atminties kortelė atsukite taip, 
kad etiketė būtų link ekrano ir iki 
galo įdėkite kortelę.
• Draudžiama išimti SD atminties kortelę, kol šviečia kortelės kreipties 
lemputė.
• Naudodamiesi šiuo fotoaparatu sužymėkite (inicializuokite) nenaudotą 
SD atminties kortelę arba jeigu ji buvo naudota su kitais skaitmeniniais 
fotoaparatais arba skaitmeniniais prietaisais. Išsamesnė informacija apie 
• Naudokite didelio greičio atminties kortelės, kai įrašote filmus. Jei įrašymo 
greitis per lėtas, įrašymas gali baigtis.
2
1
K-5 II_LIT.book  Page 60  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM