Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
61
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
Jeigu pageidaujate ją išimti, paspauskite 
SD atminties kortelę.
4
Uždarykite kortelės dangtelį, ir tada 
pastumkite rodyklės kryptimi 
(3´4).
Iki galo uždarykite kortelės skyrelio dangtelį. Jeigu kortelės skyrelio dangtelis 
bus atidarytas, nebus galima įjungti fotoaparato maitinimo.
Detaliau apie apytikslį kadrų skaičių ir filmų laiką, galimą įrašyti į SD atminties 
3
K-5 II_LIT.book  Page 61  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM