Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
62
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
Objektyvo pritvirtinimas
Prie fotoaparato korpuso pritvirtinkite tinkamą objektyvą.
Jeigu jūs su fotoaparatu naudosite šiuos objektyvus, bus galima 
pasinaudoti visais fotoaparato ekspozicijos režimais.
(a)  DA, DA L, D FA, FA J objektyvai
(b)  Objektyvai su diafragmos s (Auto) padėtimi, kai yra naudojami s 
padėtyje
1
Įsitikinkite, kad fotoaparatas yra išjungtas.
2
Nuo fotoaparato korpuso angos 
nuimkite dangtelį (1) ir nuo 
objektyvo nuimkite dangtelį (2).
Įsitikinkite, kad objektyvas yra padėtas 
taip, kad objektyvo tvirtinimo pusė 
nukreipta į viršų, kad nuėmus būtų 
išvengta objektyvo tvirtinamosios pusės 
pažeidimo.
• Prieš pritvirtindami nuimamą objektyvą, išjunkite fotoaparato maitinimą, 
kad būtų išvengta nenumatyto objektyvo judėjimo.
• Kai uždedate/nuimate objektyvą, pasirinkite aplinką, kurį būtų palyginti 
švari nuo purvo ir dulkių.
• Laikykite korpuso objektyvo dangtelį uždėtą, kai objektyvas neprijungtas.
• Įsitikinkite, kad uždėjote objektyvo bajoneto dangtelį ir objektyvo dangtelį 
ant objektyvo, kai jį nuimate.
• Ant fotoaparato korpuso ir objektyvo tvirtinamosios dalies yra įtaisyti 
informaciniai objektyvo kontaktai ir AF sąsaja. Šioje vietoje susikaupusios 
dulkės ir nešvarumai ar drėgmė gali sutrikdyti elektroninės sistemos darbą. 
Jeigu yra reikalinga, kontaktus nuvalykite minkštu, sausu skudurėliu.
• Jeigu objektyvai, aprašyti (b) yra naudojami kitoje padėtyje, nei s, kai kurios 
• Su gamyklinėmis nuostatomis fotoaparatas neveiks su kitais nei nurodyta 
objektyvais ir priedais. Jeigu pageidaujate jais pasinaudoti nustatykite 
[27. Using Aperture Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu) [Permitted] 
(Leidžiama) [A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata). (350 psl.)
• Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės, dėl nelaimingų atsitikimų, 
pažeidimo arba blogo fotoaparato veikimo, naudojant kitų gamintojų 
objektyvus.
K-5 II_LIT.book  Page 62  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM