Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
63
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
3
Objektyvo montavimo žymes 
(raudoni taškeliai; 3) sutapatinkite 
su fotoaparate esančiomis 
žymėmis ir atsargiai pasukite 
objektyvą pagal laikrodžio rodyklę, 
kol pasigirs spragtelėjimas.
Pritvirtinus, objektyvą pasukdami prieš 
laikrodžio rodyklę patikrinkite, ar 
objektyvas gerai užfiksuotas savo vietoje.
4
Nuspausdami objektyvo dangtelio 
fiksatorius į vidų, nuimkite priekinį 
objektyvo dangtelį.
INuimkite objektyvą
Prijunkite objektyvo dangtelį pirmiau 
ir tada pasukite objektyvą prieš laikrodžio 
rodyklę laikydami objektyvo nuėmimo 
mygtuką (4).
Fotoaparato korpuso angos dangtelis (1) yra reikalingas, kad būtų galima 
išvengti dulkių arba nešvarumo patekimo aparato transportavimo metu. 
Fotoaparato korpuso angos dangtelį K reikia įsigyti atskirai, ir jis turi fiksavimo 
funkciją.
3
4
K-5 II_LIT.book  Page 63  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM