Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
64
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
Reguliavimas Vaizdo ieškiklio dioptrijų
Sureguliuokite vaizdo ieškiklį taip, kad būtų kuo geriau įžiūrėti 
fotografuojamą vaizdą.
Naujame fotoaparate, prie vaizdo ieškiklio dalies yra pritvirtintas okuliaro 
priedas F
R
. Vaizdo ryškumo reguliavimas yra įmanomas su pritvirtintu 
okuliaro priedu. Tačiau reguliavimas yra paprastesnis, nuėmus okuliaro 
priedą.
1
Nuimkite okuliarą traukiant rodyklės 
kryptimi.
2
Žiūrėkite per vaizdo ieškiklį 
ir pastumdami vaizdo ieškiklio 
ryškumo reguliatorių į kairę arba 
į dešinę pusę, nustatykite vaizdo 
ryškumą.
Reguliuokite vaizdo ryškumo reguliatorių, 
kol AF rėmelis vaizdo ieškiklyje bus 
ryškus. 
Fotoaparatą nukreipkite į baltą sieną arba 
kitą ryškų ir tankų paviršių.
Jeigu yra sudėtinga per vaizdo ieškiklį matyti ryškų vaizdą, net ir tuo atveju, 
jei naudodamiesi vaizdo ieškiklio reguliatoriumi nustatinėjate vaizdo ryškumą, 
pasinaudokite vaizdo ieškiklio okuliaro korekcinio lęšio adapteriu M. Tačiau 
naudojantis šiuo adapteriu, reikia nuimti okuliaro priedą F
R
.
AF rėmelis
K-5 II_LIT.book  Page 64  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM