Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
66
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
Pradiniai nustatymai
Pirmą kartą įjungus fotoaparatą [Language/ u] ekranas atsiras 
monitoriuje. Vadovaukitęs žemiau esančiais nurodymais nustatyti ekrane 
rodomą kalbą ir esamą datą ir laiką. 
Jeigu ekrane atsiras [Date Adjustment] (Datos 
nustatymas) meniu langas, atlikdami skyrelyje 
aprašytus veiksmus, nustatykite datą ir laiką 
Jūs galite pasirinkti vieną kalbų, kuriomis rodomas meniu, klaidų 
pranešimai, ir pan.: anglų k., prancūzų k., vokiečių k., ispanų k., portugalų 
k., italų k., olandų k., danų k., švedų k., suomių k., lenkų k., čekų k., vengrų 
k., turkų k., graikų k., rusų k., korėjiečių k., tradicinę kinų k., supaprastintą 
kinų k. ir japonų k.
1
Paspausdami keturkryptį selektorių (2345) išrinkite 
pageidaujamą kalbą.
2
Paspauskite 4 mygtuką.
[Initial Setting] (Pradinė nuostata) 
langas atsiras pasirinktąja kalba.
Paspauskite keturkryptį selektorių (3) 
dukart ir atlikite 10 žingsnį 67 psl. jei W 
(Hometown (Namų miestas)) neturi būti 
pakeistas.
3
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Žymeklis pajudės ties 
W
.
Ekrano kalbos išrinkimas
MENU
00 00
:
24h
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
01/01/2012
mm/dd/yy
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
Cancel
MENU
Standard
English
K-5 II_LIT.book  Page 66  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM