Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
67
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
4
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [W Hometown] (Namų miestas) langas.
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), išrinkite miestą.
Pasukdami e-diską (S), 
pakeiskite regioną.
Galimi pasirinkti miestai kaip namai yra 
6
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Žymeklis pajudės ties [DST] (Vasaros laikas).
7
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite O arba P.
8
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas sugrįš į [Initial Setting] (Pradinė nuostata) meniu langą.
9
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Žymeklis pajudės link [Text Size] (Šrifto dydis).
10
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(5) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23), išrinkite 
[Standard] (Įprastinė) ar [Large] 
(Didelis).
Pasirenkant [Large] (Didelis) padidina 
teksto dydį pasirinkto meniu punkto.
11
Paspauskite 4 mygtuką.
Hometown
DST
New York
Cancel
MENU
OK
OK
Initial Setting
New York
Text Size
Settings complete
English
Cancel
MENU
OK
OK
Standard
Large
K-5 II_LIT.book  Page 67  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM