Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
5
• Norint išlaikyti optimalias baterijos sąlygas, venkite saugoti pilnai įkrautą 
ar aukštose temperatūrose.
• Jeigu baterija yra paliekama fotoaparate ilgą laiko tarpą, dėl nedidelės 
elektros srovės, baterija išsikrauna. Dėl šios priežasties sutrumpėja baterijos 
tarnavimo laikas.
• Rekomenduojama bateriją įkrauti dieną prieš naudojimą arba tą pačią dieną.
• Elektros laidas, komplektuojamas kartu su aparatu yra naudojamas tik 
su baterijos kroviklio D-BC90. Draudžiama prijungti kitą prietaisą.
• Reikia vengti aukštos temperatūros arba didelės drėgmės. Ypač didelį 
dėmesį reikia skirti aparatą paliekant saulėkaitoje stovinčiame automobilyje.
• Pasirūpinkite, kad fotoaparato neveiktų vibracija smūgiai arba slėgis. 
Kad važiuojant motociklu, automobiliu arba plaukiant laivu ir taip toliau, 
aparatą rekomenduojama padėti ant kokios nors pagalvėlės.
• Rekomenduojama fotoaparato eksploatavimo temperatūra yra nuo -10°C 
iki 40°C (14°F iki 104°F).
• Temperatūrai pakilus, skystųjų kristalų ekranas patamsėja, tačiau, 
temperatūrai grįžus į normalias ribas, ekranas vėl ima veikti gerai.
• Prie žemų temperatūrų ekrano reakcija sulėtėja. Tačiau tai yra sąlygojama 
skystųjų kristalų savybių ir nėra aparato gedimas.
• Staigūs temperatūros pokyčiai, kokie gali atsirasti šaltą dieną įeinant į šiltą 
patalpą ar ją paliekant, gali tapti drėgmės kondensavimosi aparato viduje 
priežastimi. Fotoaparatą įdėkite į transportavimo futliarą arba plastikinį 
maišelį kol temperatūros susilygins.
• Reikia pasirūpinti, kad į aparato vidų nepatektų šiukšlės, nešvarumai, 
smėlis, dulkės, vanduo, nuodingos dujos arba druskos. Jeigu ant aparato 
pateko vandens, nušluostykite jį sausai.
• Negalima jėga spausti fotoaparato ekrano. Dėl to ekranas gali sulužti 
ar sugesti.
• Atsargiai, nepersukite sriegio naudodami trikojį.
Apie bateriją ir jos kroviklį
Fotoaparato naudojimo ypatybės
K-5 II_LIT.book  Page 5  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM