Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
69
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite 24h (24-valandų 
standartas) arba 12h (12-valandų 
standartas).
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Rėmelis sugrįš ties [Date Format] (Datos formatas).
6
Paspauskite keturkryptį selektorių (3).
Rėmelis persikels ties [Date] (Data).
7
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
Rėmelis persikels ties mėnesio parodymų.
8
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), nustatykite mėnesio 
parodymus.
Tokiu pat būdu pakeiskite dienos 
ir metų parodymus.
Toliau, nustatykite laiką.
Jeigu 4 žingsnyje išrinkote [12h] (12 val.), 
priklausomai nuo laiko parodymų, 
nuostata persijungs tarp am ir pm.
9
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(3) norėdami pasirinkti [Settings 
complete] (Nustatymai atlikti).
MENU
/
00 00
:
/
OK
24h
01/01/2012
mm/dd/yy
OK
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
MENU
00 00
:
24h
01/01/2012
mm/dd/yy
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
OK
OK
MENU
00 00
:
24h
OK
10/10/2012
mm/dd/yy
Date Adjustment
Date Format
Date
Time
Settings complete
Cancel
OK
K-5 II_LIT.book  Page 69  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM