Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
70
Eks
plo
atav
imo p
radži
a
2
10
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas sugrįš į būsenos ekraną ir bus parengtas vaizdų 
fotografavimui.
Jeigu data ir laikas yra nustatyti meniu valdymo įtaisais, ekrane vėl bus 
atvaizduotas [R Set-up 1] (Nustatymas) meniu. Dar kartą paspauskite 
3
 mygtuką. 
• Kai paspaudžiate 4 mygtuką 10 žingsnyje, sekundžių vertė yra nustatyta 0. 
Nustatyti tikslų laiką spauskite 4 mygtuką kai laiko signalas (TV, radio, ir 
pan.) pasiekia 0 sekundžių.
• Paspaudus 3 mygtuką nustatant datą ir laiką, atšaukia visus iki 
šiol darytus nustatymus ir perjungia fotoaparatą į fotografavimo režimą.
• Jūs galite pakeisti kalbą ir datą, ir laiko parodymus, naudojantis meniu 
punktais. (299 psl., 302 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 70  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM