Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
3
Pagrindinės operacijos
Šiame skyriuje yra paaiškintos pagrindinės fotografavimo 
operacijos, kai režimo išrinkimo diskas yra pasuktas į Green 
režimo padėtį (automatinė ekspozicija, priklausomai nuo 
normalios programos linijos į j), kurio dėka jūs galėsite 
sėkmingai fotografuoti vaizdus.
Daugiau informacijos apie pagrindines funkcijas 
ir nuostatas fotografuojant vaizdus yra pateikta 4 skyriuje 
ir tolesniuose puslapiuose.
Pagrindinės fotografavimo operacijos  ................... 72
Vidinės blykstės naudojimas  ................................. 76
Vaizdų atkūrimas ................................................... 82
K-5 II_LIT.book  Page 71  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM