Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
72
Pa
gri
nd
inė
s op
eraci
jo
s
3
Pagrindinės fotografavimo operacijos
Šis fotoaparatas turi įvairius fotografavimo režimus, fokusavimo režimus 
ir fotografavimo būdo režimus. Šiame skyriuje yra paaiškinama, kaip 
galima paprastai fotografuoti, nuspaudus užrakto paleidimo mygtuką. 
1
Režimo išrinkimo diską pasukite 
į padėtį B.
Pasukite režimo pasirinkimo ratuką 
nuspaudę užrakinimo mygtuką.
Ekspozicijos režimas pasikeis į B 
(Green) režimą. B režime ekspozicija 
yra apibrėžiama fotoaparatu, 
ir išlaikymas, ir diafragma 
yra nustatomi automatiškai.
Fotoaparato optimalių nuostatų išrinkimas
Režimo išrinkimo ratuko 
užrakinimo mygtukas
K-5 II_LIT.book  Page 72  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM