Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
74
Pa
gri
nd
inė
s op
eraci
jo
s
3
5
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Vaizdas bus nufotografuotas.
Šis veiksmas priskiriamas kaip „paleidimo mygtukas” ar „paleidimas”.
6
Peržiūrėkite nufotografuotą vaizdą ekrane.
Nufotografuotas vaizdas 1 sekundę atsiras ekrane trumpai, 
po nufotografavimo (Instant Review (Greita peržiūra)).
1
Naudodamiesi ratuku, skaitmeninės peržiūros metu jūs galite 
padidinti vaizdą (S) (250 psl.).
Greitosios peržiūros metu, paspausdami i mygtuką, jūs galite 
ištrinti vaizdą.
1
• Žiūrėkite 104 psl. detalesnei operacijų informacijai, naudodami B (Green) 
režimą. 
• Kai subjektas yra sufokusuotas, pyptelėjimas bus išjungtas. (298 psl.)
• Jūs galite nustatyti fotoaparatą taip, kad paspaudus = mygtuką, vaizdas 
būtų automatiškai sufokusuojamas, tokiu pat būdu, kaip iki pusės nuspaudus 
užrakto paleidimo mygtuką. (126 psl.)
• Prieš nufotografuodami vaizdą, jūs galite jį peržiūrėti ekrane ir patikrinti 
kompoziciją, ekspoziciją, ir fokusą prieš fotografuojant. (135 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 74  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM