Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
75
Pa
gri
nd
inė
s op
erac
ijo
s
3
Naudodamiesi transfokavimo objektyvu, padidinkite subjektą 
(teleobjektyvo padėtis) arba nufotografuokite vaizdą plačiu kampu 
(plačiakampio objektyvo padėtis). Fotografuojamą vaizdą sureguliuokite 
iki reikiamo dydžio ir nufotografuokite vaizdus.
1
Pasukite transfokavimo žiedą 
į dešinę arba į kairę pusę.
Pasukus transfokavimo žiedą pagal 
laikrodžio rodyklę, bus išrinkta 
teleobjektyvo padėtis, o pasukus 
transfokavimo žiedą prieš laikrodžio 
rodyklę, bus išrinkta plačiakampio 
objektyvo padėtis.
Transfokavimo objektyvo naudojimas
Motorizuoto artinimo sistema (automatinis artinimas) yra galima, jeigu 
yra naudojamas su motorizuota artinimo sistema suderinamas FA objektyvas 
su šiuo fotoaparatu. (348 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 75  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM