Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
77
Pa
gri
nd
inė
s op
erac
ijo
s
3
Blykstės režimo nustatymas
Flash Mode (Blykstės režimas)
Funkcija
C
Auto Flash Discharge 
(Automatinė blykstės 
iškrova)
Fotoaparatas automatiškai matuoja aplinkos 
apšvietimą ir nustato ar reikalinga blykstė.
D
Auto Flash+Red-eye 
Reduction (Automatinis 
„raudonų akių” suma-
inimas)
Paleidžia išankstinį blyksnį raudonam akių 
sumažėjimui prieš automatinį blyksnį.
E
Flash On (Blykstė įjungta) Iškrauna blykstę, kaskart fotografuojant 
vaizdą.
F
Flash On+Red-eye 
Reduction (Blykstė įjungta 
+ „Raudonų akių“ efekto 
sumažinimas)
Išankstinis blyksnis raudonam akių 
sumažėjimui yra paleistas prieš pagrindinį 
blyksnį.
G
Slow-speed Sync 
(Sinchronizavimas 
sklendei judant mažu 
greičiu)
Priklausomai nuo objekto ryškumo, 
nustatomas lėtesnis užrakto greitis. 
Pavyzdžiui, kai fotografuojame portretą 
su saulėlydžiu fone, tiek asmuo tiek fonas 
užfiksuojami gražiai.
H
Slow-speed Sync+Red-eye 
Reduction 
(Sinchronizavimo sklendei 
judant mažu greičiu 
režimas+Raudonų akių 
efekto sumažinimas)
Paleidžia išankstinį blyksnį raudonam akių 
sumažėjimui anksčiau, negu pagrindinis 
blyksnis bus paleistas su Lėtu greičio 
Sinchronizacija.
I
k
Trailing Curtain Sync 
(Sinchronizavimas pagal 
galinę užuolaidą)
Blykstė išsikraus akimirksniu, prieš 
užsidarant užrakto užuolaidai. 
Fotografuojant judamus vaizdus, kurie 
palieka šviesos pėdsaką už jų. (192 psl.)
r
Wireless Mode 
(Bevielės blykstės 
režimas)
Jūs galite sinchronizuoti priskirtą išorinę 
blykstę (AF540FGZ arba AF360FGZ) be 
sinchroninio kabelio naudojimo (201 psl.). 
K-5 II_LIT.book  Page 77  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM