Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
6
• Draudžiama aparatą valyti organiniais tirpikliais, kaip antai, skiedikliu, 
spiritu arba benzinu.
• Dulkes nuo objektyvo arba vaizdo ieškiklio lęšių reikia pašalinti objektyvų 
valymo šepetėliu. Negalima naudotis pūtikliu, nes galima sugadinti 
objektyvą.
• Prašome kreiptis į PENTAX serviso centrą dėl profesionalaus nuvalymo, 
kadangi CMOS jutiklis yra labai preciziška aparato dalis. Šios valymo 
paslaugos yra mokomos.
• Kad fotoaparatas veiktų be priekaištų, jį reikia patikrinti bent kartą 
per vienerius ar dvejus metus.
• Reikia vengti fotoaparatą laikyti greta pesticidų arba chemikalų. Fotoaparatą 
laikant aukštoje temperatūroje ir didelėje drėgmėje, aparatas gali imti pelėti. 
Tokiu atveju fotoaparatą reikia išimti iš futliaro ir padėti gerai vėdinamoje 
vietoje.
• Venkite naudoti arba laikyti fotoaparatą vietose, kur ją gali paveikti statinė 
iškrova arba elektroniniai trykdžiai.
• Venkite naudoti arba laikyti fotoaparatą vietose, kur krenta tiesioginiai saulės 
spinduliai arba egzistuoja žymūs temperatūros pokyčiai ar 
kondensavimasis.
• SD atminties kortelė turi apsaugos nuo įrašymo 
jungiklį. Jungiklį nustačius į LOCK padėtį, 
kortelė bus apsaugota nuo naujų duomenų įrašymo 
ir saugomi duomenys bus apsaugoti nuo atsitiktinio 
ištrynimo ir nuo aparato arba kompiuterio atsitiktinio 
sužymėjimo. 
• SD atminties kortelė gali būti karšta kai kortelė išimama iš kart po naudojimo.
• Neišiminėkite SD kortelės ar išjunkite maitinimą kai naudojami kortelės duomenys. 
Tai gali sukelti duomenų praradimą ar kortelė gali būti sugadinta.
• Negalima sulenkti SD atminties kortelės arba ją stipriai sutrenkti. Kortelę reikia 
saugoti nuo drėgmės, bei aukštos temperatūros.
• Negalima išimti SD atminties kortelės, vykstant jos sužymėjimo procesui. 
Kortelė gali būti sugadinta ir nebetinkama naudojimui. 
Fotoaparato valymas
Fotoaparato tausojimas
Kiti atsargumai
Įrašo apsaugos
jungiklis
K-5 II_LIT.book  Page 6  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM