Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
78
Pa
gri
nd
inė
s op
eraci
jo
s
3
Blykstės režimai gali būti pasirenkami priklausomai nuo ekspozijos 
režimo.
1
Paspauskite keturkryptį selektorių (3) fotografavimo režime.
Ekrane atsiras [Flash Mode] (Blykstės režimas) meniu langas.
Blykstės režimai gali būti pasirenkami priklausomai nuo ekspozijos 
režimo.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(45), išrinkite pageidaujamą 
blykstės režimą.
Kai B (Green) režimas yra išjungtas, 
pasukdami galinį e-diską (S), atlikite 
blykstės ekspozicijos kompensavimą. 
3
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Exposure Mode 
(Ekspozicijos režimas)
Blykstės režimo išrinkimas
Apribojimai
B
C
/D
Be blykstės šviesos 
kompensavimo
e
/c/K
E
/F/G/H/I/r
-
b
/L/a/p
E
/F/k/r
-
M
E
/F/r
-
A
Pagal nustatytus parametrus.
Flash Mode
Flash On
Cancel
MENU
0.0
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 78  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM